Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Opis programu PPPT

pppt-program-logo.jpgProgram PPPT to oferty Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego Spółki Akcyjnej, w którego zakres wchodzą usługi informacyjna, szkoleniowa, doradcza, okołobiznesowa, finansowa i proinnowacyjna.


Celem Programu PPPT jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, w tym MŚP, jak również profesjonalizacja usług mających na celu podniesienie kwalifikacji podmiotów współpracujących z „PPP-T S.A.” i wspieranie ich rozwoju.   

Program PPPT będzie rozwijany w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie klientów, jak i na podstawie analizy kierunków rozwoju rynku.

W rozwoju Programu PPPT uczestniczyć będą podmioty współpracujące z PPP-T S.A.: partnerzy biznesowi i jednostki otoczenia biznesu (IOB).

Program PPPT powstał jako rezultat realizacji projektu „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

logo-Ue-poziomo.PNG

 
 

Marki Grupy ORLEN