Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej od 30 grudnia 2016

01-12-2016  

Konkurs
Nabór w ramach Działania 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 30 grudnia 2016 roku.
Termin, do którego można​ składać wnioski do 31 marca 2017 roku
Miejsce składania wniosków
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:
jednostki naukowe;
konsorcja  naukowe.
​Na co można otrzymać dofinansowanie?
Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.
 
Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty ujęte w Kontrakcie Terytorialnym. Potencjalni wnioskodawcy oraz projekty będą określone w zał. 5b Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego nie później niż do dnia zakończenia naboru.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów w ramach pomocy de minimis wynosi 80%.
Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z właściwym rozporządzeniem
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 62 598 855, 00 EUR
​Regulamin konkursu www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/1-1-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-jednostek-naukowych-typ-projektow-wsparcie-infrastruktury-badawczo-rozwojowej-jednostek-naukowych.html

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN