Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
3.2 Internacjonalizacja MŚP - Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

01-12-2016  

Konkurs
Nabór w ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP - Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług’’ (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw) - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Termin, od którego można
składać wnioski​
30 grudzień 2016
Termin, do którego można​ składać wnioski ​3 marzec 2017
Miejsce składania wniosków
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.
Kto może składać wnioski? W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: 
MŚP;
jednostki naukowe;
spółki celowe;
powiązania kooperacyjne;
JST, ich związki i stowarzyszenia;
organizacje pozarządowe;
samorząd gospodarczy.
​Na co można otrzymać dofinansowanie? Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do grup przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Maksymalny poziom dofinansowania - 50%.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 000 000,00 EUR (30 314 900,00 PLN)
​Regulamin konkursu www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/3-2-internacjonalizacja-msp-3-2-2-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-typ-projektow-internacjonalizacja-przedsiebiorstw-poprzez-wzrost-eksportu-towarow-i-uslug-konkurs-przeznaczony-dla-grup-przedsiebiorstw.html#_ftn1

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN