Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
NCBR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów Sektorowe programy B+R

05-05-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.
Termin, od którego można
składać wnioski​
01.06.2016
Termin, do którego można​ składać wnioski 15.09.2016
Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP.
Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny od 1 czerwca 2016r. 

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.
Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od dnia 1 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. (do godz. 16:00).
Kto może składać wnioski? Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).
​Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie dotyczy
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 120 000 000 PLN.
​Regulamin konkursu http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/
fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innostal/2_rpk_innostal.pdf

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN