Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

29-06-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.
Wstępna informacja o naborze​ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.
Termin, od którego można
składać wnioski​
24.06.2016
Termin, do którego można​ składać wnioski 05.08.2016
Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl
Kto może składać wnioski? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
​Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji (programy realizowane w ramach poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i ogłoszone na stronie internetowej www.mr.gov.pl przed dniem 16 maja 2016 r.), w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł 2)zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.
​Regulamin konkursu /www.poir.gov.pl/nabory/33-wsparcie-promocji-oraz-internacjonalizacji-innowacyjnych-przedsiebiorstw-333-promocja-gospodarki-w-oparciu-o-polskie-marki-produktowe-brandpl/

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN