Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku typ 1

29-06-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Wstępna informacja o naborze​ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 30.05.2016
Termin, do którego można​ składać wnioski do ​29.07.2016
Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem ePUAP oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA: www.sowa.efs.gov.pl
Kto może składać wnioski?
a) reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. nr 1240),b) organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. nr 2029),c) organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),d) organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881). Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którymi mogą być inne osoby prawne wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerami nie mogą być podmioty powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014.
​Na co można otrzymać dofinansowanie? a) realizację przez partnerów społecznych działań mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych MMSP (z uwzględnieniem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – o ile dotyczy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju, b) analizę faktycznej dostępności usług rozwojowych w ramach regionalnych programów operacyjnych dla MMSP i - o ile dotyczy - podejmowanie działań interwencyjnych, c) upowszechnianie wśród interesariuszy wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach lub barierach rozwojowych, które wykraczają poza bezpośredni zakres wsparcia w rejestrze usług rozwojowych (RUR) działającym pod adresem www.inwestycjawkadry.pl i podejmowanie działań wdrożeniowych lub interwencji koniecznych do ich zaspokojenia (mainstreaming potrzeb rozwojowych).
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 1) do 90% wartości wydatków kwalifikowanych, 2) do 2 000 000,00 zł
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 33 533 125,00 zł
​Regulamin konkursu www.power.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-2/

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN