Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

01-06-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze w ramach konkursu PARP Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Wstępna informacja o naborze​ Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw"
poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych
– Go to Brand"III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 PARP
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 24 czerwca 2016 r.
Termin, do którego można​ składać wnioski do 5 sierpnia 2016 r.
Miejsce składania wniosków Strona internetowa PARP Generator Wniosków

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP
Kto może składać wnioski? mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy
​Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 10 000 000 zł
2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 90 000 000 zł.
​Regulamin konkursu http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37164/
Regulamin_konkursu_3%203%203_POIR.docx

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN