Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wsparcie innowacji w przedsiebiorstwach POIR

01-06-2016  

Konkurs
Ogłoszenie o naborze w ramach wsparcia wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek" w ramach
III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach"
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Termin, od którego można
składać wnioski​
od 1 czerwca 2016
Termin, do którego można​ składać wnioski do 31 sierpnia 2016 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Miejsce składania wniosków Strona internetowa PARP https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Sposób składania wniosków ​o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP
Kto może składać wnioski?
​Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
​Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym:
1) na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
2) na usługi doradcze: 500 000 zł.
​Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 99 460 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 900 540 000,00 zł.
​Regulamin konkursu http://poir.parp.gov.pl/attachments/article/37120/
Regulamin%20II%20Konkursu.docx

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN