Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Praca w Neo-Tec

21-09-2018  

NEO-TEC jest firmą dostarczającą specjalistyczne usługi inżynierskie w zakresie krytycznych maszyn przepływowych przemysłu petrochemicznego oraz energetycznego. Działalność spółki koncentruje się na inżynierii w zakresie maszyn krytycznych dla przemysłu chemicznego, rafineryjnego i energetycznego; produkcji specjalistycznych części do sprężarek, turbin i pomp, w tym koła wirnikowe odśrodkowe, łopatki dla wszystkich typów turbin parowych, wały, korpusy, części statorów; kompletnej modernizacji i retrofitach maszyn, w tym dostawa kompletnych nowych rotorów do sprężarek odśrodkowych, turbin i pomp oraz usługach w zakresie opiniowania, testowania i diagnostyki maszyn przepływowych.

Stanowisko: Mechanik maszynowy/Ślusarz

Wymagania stawiane pracownikowi:

- Wykształcenie minimum zawodowe - kierunek mechanika i budowa maszyn,
- Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
- Doświadczenie zawodowe w branży remontów mechanicznych,
- Znajomość czytania dokumentacji i rysunków technicznych,
- Umiejętność codziennego utrzymywania porządku i czystości na stanowisku pracy,
- Umiejętność współpracy w zespole,
- Samodzielność w działaniu,
- Precyzja i dokładność przy realizacji zadań,
- Mile widziana znajomość budowy maszyn (sprężarek, turbin, pomp, przekładni itp.), prawo jazdy kat. B.

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

- Wykonywanie prac monterskich i ślusarskich na warsztacie i instalacjach przemysłowych,
- Odpowiednie wykorzystanie sprzętu i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
- Budowanie relacji z klientem i organizację pracy.

Firma oferuje:

- Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie,
- Atrakcyjne wynagrodzenie,
- System premii i nagród,
- Bardzo dobrą atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane propozycją pracy firma prosi o przesyłanie aplikacji zawierających:

- życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych*,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści poniżej**.

Firma prosi o przesłanie aplikacji na adres: NEO-TEC Sp. z o.o. ul. Kobiałka 11A 09 - 411 Płock
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@neo-tec.pl wpisując w temacie wiadomości: Mechanik maszynowy/Ślusarz

*Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO)
informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Neo-Tec Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Kobiałka 11A
Z Administratorem danych można się skontaktować:
- listownie na adres: Neo-Tec Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Kobiałka 11A
- przez e-mail: rekrutacja@neo-tec.pl
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w Neo-Tec Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- Przepis prawa (art. 22(1) § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
- Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
- Uzasadniony interes Neo-Tec Sp. z o.o. - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Neo-Tec Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności - jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończonym procesie rekrutacyjnym.
4. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Neo-Tec Sp. z o.o., ul. Kobiałka 11A; 09-411 Płock, przez e-mail: rekrutacja@neo-tec.pl
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Neo-Tec Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Neo-Tec Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Neo-Tec Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Neo-Tec Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres: Neo-Tec Sp. z o.o., ul. Kobiałka 11A; 09-411 Płock; przez e-mail: rekrutacja@neo-tec.pl
5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
6. Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 22(1) § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Neo-Tec Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 22(1) § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pani/Pana profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
**ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: CV i liście motywacyjnym przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: Mechanik maszynowy/Ślusarz w Neo-Tec Sp. z o.o.
Może Pani/Pan w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres Neo-Tec Sp. z o.o., ul. Kobiałka 11A; 09-411 Płock; przez e-mail: rekrutacja@neo-tec.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
DODATKOWE INFORMACJE
1. Przesłane przez Panią / Pana dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
2. Neo-Tec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN