Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Cluster Collaboration Day 22 lutego 2019

15-02-2019  

Już 22/02/2019 w Warszawie odbędzie się Cluster Collaboration Day.

Organizator - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na spotkanie dedykowane klastrom oraz małym i średnim firmom Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS.

Cluster Collaboration Day poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla MŚP działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów.

W spotkaniu będzie uczestniczyć Anna Sobczak –  Policy Officer for clusters and emerging industries in the context of smart specialisation in industrial modernisation  z Komisji Europejskiej, która przedstawi informacje dotyczące polityki klastrowej realizowanej w Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia zostaną omówione:

- założenia konkursu INNOSUP-01-2018-2020,
- Europejska Rada ds. Innowacji (EIC),
- konkurs COSME,
- konkurs dla Klastrów Kluczowych
- ekosystem mazowieckich klastrów jako przykład synergii,
Regionalne Inteligentne Specjalizacje i platforma S3,która wspiera kraje i regiony UE w opracowywaniu, wdrażaniu i przeglądach ich Strategii Badań i Rozwoju dla Inteligentnych Specjalizacji (RIS3).
Spotkanie poprowadzą eksperci z Komisji Europejskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowieckiej Agencji Rozwoju Mazowsza oraz beneficjenci programów Horyzont 2020 i COSME.

Współorganizatorzy wydarzenia: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rozwoju Przemysłu,  Związek Pracodawców Klastry Polskie, Mazowiecki Klaster Chemiczny.

Miejsce: Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 6/12 sala: Sala Plenarna, wejście C
Godzina: 10:00 - 15:30

Agenda spotkania dostępna jest pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/Agenda_22_02_2019-12.pdf

Rejestracja: https://www.kpk.gov.pl/?event=cluster-collaboration-day-klastry-w-obliczu-nowych-wyzwan-program-cosme-horyzont-2020-ris

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN