Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Wizyta studyjna w ramach S3Chem Smart Chemistry Specialisation Strategy

25-06-2018  

W dniach 06-08 czerwca 2018 r. w Gijon w Hiszpanii odbyło się spotkanie partnerskie w ramach projektu w ramach projektu S3Chem Smart Chemistry Specialisation Strategy. Smart Chemistry Specialisation Strategy. Uczestnicy tj. przedstawiciele regionów Mazowsza, Saksonii-Anhalt, Asturii, Lombardii, Limburgii, Kataloni i Walonii w tym również przedstwawiciel Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego omówili prace tematyczne piątego semestru projektu, który koncentruje się na pomiarze wpływu finansowanych projektów innowacyjnych jako podstawy kierowania ukierunkowanego na skutki procesu. Partnerzy projektu przedstawili pierwsze wyniki dotyczące istniejących systemów monitorowania finansowania z EFRR, koncentrując się na projektach innowacyjnych, celach oceny, a także wskaźnikach wyników i produktów.  W ramach wizyty odwiedzili „Instituto Nacional del Carbón” (National Coal Institute) Instituto Nacional del Carbón” (National Coal Institute) czyli czyli Narodowy Instytut Węgla.

 

 

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN