Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Register data
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
Registered in: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000212700
Capital stock: 63.917.960,00 PLN
NIP: PL 774-28-16-545
REGON: 611418962
 
 
 

ORLEN Group brands