Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Audyt projektu realizowanego przez PPPT S.A. z funduszy UE w latach 2004-2006

09-04-2008  Aktualności

W dniach 7 - 8 kwietnia 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki poddano audytowi projekt realizowany przez spółkę w latach 2004-2006.

 
Audyt wykonało konsorcjum firm EURO-in i Partnerzy, Audytorzy, Konsultanci i Księgowi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Agencja Biegłych Rewidentów BADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz Biuro Ekonomiczno-Prawne PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Został on przeprowadzony w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn. "Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku" współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" - jednostka wdrażająca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Po przeprowadzeniu kontroli audytorzy potwierdzili ogólną poprawność realizacji i rozliczenia projektu.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN