Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kolejni inwestorzy w Płockim Parku Przemysłowo - Technologicznym

30-06-2010  Aktualności

PPPT S.A. podpisał dwie kolejne umowy przedwstępne sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych oraz porozumienie inwestorskie.

Pierwszy z inwestorów, firma już obecna na rynku płockim - planuje inwestycję polegającą na budowie zespołu obiektów stanowiących logistykę montażu i produkcji o wartości ok. 1,5 mln zł. Zostanie ona ulokowana w strefie III PPPT na terenie działki o powierzchni ok. 0,5 ha. Firma świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.

Drugi z inwestorów - firma zewnętrzna należąca do europejskiej grupy kapitałowej - operuje w branży chemicznej i budowlanej. Firma planuje inwestycję o wartości ok. 6 mln zł. polegającą na budowie zakładu produkcyjnego dla swoich produktów. Teren inwestycji to działka o powierzchni ok. 1,3 ha położona w strefie III PPPT.

Obydwa przedsiębiorstwa reprezentują sektor produkcyjny i prowadzą działalność zgodną z profilem wyjściowym Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Inwestycje powinny rozpocząć się w IV kwartale 2010 r. Inwestorzy deklarują utworzenie w ich wyniku ok. 25 nowych miejsc pracy.

W dniu 23 czerwca 2010 r. PPPT S.A. podpisał również nowe porozumienie inwestorskie z kolejnym inwestorem działającym w branży chemicznej. Przedmiotem porozumienia jest nowa inwestycja polegająca na budowie zakładu produkcyjnego na działce o pow. ok. 1 ha. W kolejnym etapie inwestor planuje również budowę części laboratoryjnej. Szacowana wartość inwestycji I etapu to ok. 1,5 mln zł., a deklarowana liczba nowych miejsc pracy to ok. 10.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN