Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nowa strefa inwestycyjna PPPT

27-07-2010  Aktualności

Od 26 lipca 2010 r. działa nowa strefa inwestycyjna PPPT przeznaczona wyłącznie dla lokalizacji inwestycji i działalności gospodarczej spółki Flexpol w Płocku.

Flexpol Sp. z o.o. w Płocku jest wiodącym w Polsce producentem materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych należącym do SUPRAVIS GROUP S.A. – lidera przemysłu opakowaniowego w Europie Środkowo-Wschodniej i jest jedynym producentem w Polsce folii BOPP oraz wiodącym producentem folii CPP. Plany rozwojowe spółki przewidują budowę zintegrowanego z obecnie funkcjonującymi liniami produkcyjnymi i technologicznymi zakładu produkcyjnego na terenie działki nr 20/34 o powierzchni 4.3398ha położonej przy ul. Łukasiewicza 46 w Płocku, o szacowanej wartości ok. 60 mln złotych, w wyniku której planowane jest utworzenie ok. 30 nowych miejsc pracy.

Mając na uwadze obiektywne przesłanki społeczne i ekonomiczne zmierzające ku tworzeniu w Płocku jak najlepszych warunków dla rozwoju i stałego pobudzania lokalnej gospodarki, PPPT S.A. podjął działania mające na celu objęcie lokalizacji firmy Flexpol działaniem programowym i terytorialnym Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Działania niniejsze wynikają z procesu przygotowania przez Flexpol nowej inwestycji na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku i są wyrazem wdrożonych przez Miasto Płock czynności pro-inwestorskich w stosunku do alternatywnych lokalizacji tej inwestycji. Inwestor prowadzi równocześnie proces dla objęcia obszaru inwestycji podstrefą specjalnej strefy ekonomicznej.

Po uzyskaniu zgody organów korporacyjnych Spółki w dniu 26 lipca 2010 r. doszło do podpisania porozumienia między PPPT S.A. a Flexpol Sp. z o.o., na mocy którego obszar przeznaczony pod inwestycję firmy Flexpol funkcjonuje w dokumentach programowych Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego jako wydzielona terytorialnie i funkcjonalnie strefa nr 9 – przeznaczona wyłącznie dla lokalizacji inwestycji i działalności gospodarczej spółki Flexpol.

Rozpoczęcie inwestycji polegającej na zakupie, instalacji i uruchomieniu linii technologicznej produkującej orientowane folie BOPP wraz z innymi urządzeniami wspomagającymi jej produkcję planowane jest na 2 kwartał 2011 r.

Strony porozumienia uzgodniły ponadto, że w przypadku wyrażenia woli przez Flexpol Sp. z o.o. realizacji kolejnej inwestycji, firma podejmie działania mające na celu jej lokalizację na terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Zobacz także artykuł poświęcony inwestycji firmy Flexpol: http://plock.gazeta.pl/plock/1,35681,8703402,Flexpol_jest_w_lodzkiej_strefie_i_szykuje_nowa_inwestycje.html#ixzz166UviYMY

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN