Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT S.A. podjął współpracę z Infraparkiem Police i Zakładami Chemicznymi „POLICE”

02-10-2009  Aktualności

W dniu 30 września 2009 r. PPPT S.A. podpisał list intencyjny o współpracy z Infrapark Police S.A. i Zakładami Chemicznymi „POLICE” S.A.

Na mocy podpisanego listu intencyjnego Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny, Infrapark Police i Zakłady Chemiczne „POLICE” wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach naukowo-badawczych oraz budowania trwałego partnerstwa w zakresie wykorzystania swych potencjałów dla rozwoju przemysłu chemicznego.

Podjęta współpraca polegać będzie przede wszystkim na wymianie wzajemnych doświadczeń związanych z działalnością parków przemysłowych i technologicznych, przygotowywaniu i realizacji projektów z wykorzystaniem środków UE, wymianie informacji w zakresie możliwości pozyskania inwestorów oraz promocji oferty stron listu w środowiskach biznesowych, a w szczególności w ramach Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”.

Zainicjowane w ten sposób działania mają na celu rozwój transferu wiedzy i przedsięwzięć realizowanych w sektorze przemysłu chemicznego.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN