Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT S.A. organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej

08-01-2009  Aktualności

PPPT S.A. zorganizował konferencję pn. "Zarządzanie Innowacją i Kreatywnością – Aspekty HR w Projektach Innowacyjnych, Szkolenia CE w 2009 roku”.

Konferencja odbyła się w dniu 07 stycznia 2009 r. w Warszawie pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
• zarządzanie innowacją i kreatywnością,
• realizacja procesów innowacyjnych - obszary HR w projektach innowacyjnych,
• oferta szkoleniowa Centrum Edukacji Sp. z o.o.,
• projekty innowacyjne, nowe technologie i ich wpływ na rozwoju przedsiębiorstw i instytucji badawczo- rozwojowych,
• inwestycje w nowoczesne technologie, materiały, projekty badawcze, ich wspieranie i rozwój,
• twórcze rozwiązywanie problemów biznesowych,
• finansowanie projektów z funduszy UE.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele przemysłu, ośrodków badawczo – naukowych i innowacyjnych, nauki, instytucji finansowych oraz administracji rządowej i samorządowej.

W toku dyskusji nad prezentowanymi zagadnieniami szczególny nacisk położono na rolę innowacji i wdrożeń w sektorze przemysłowym oraz transferu przedsięwzięć innowacyjnych do przemysłu, zarządzania zasobami ludzkimi i wykorzystanie kreatywności w projektach innowacyjnych oraz możliwości pozyskania funduszy UE. Specjalne miejsce w tematyce konferencji znalazła prezentacja działalności i oferty szkoleniowej Centrum Edukacji Sp. z o.o. - spółki z udziałem kapitałowym PPPT S.A. Poruszone zagadnienia wpisują się w charakter działalności instytucji otoczenia biznesu, kreującej i wspomagającej przedsięwzięcia innowacyjne, jaką jest PPPT S.A.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN