Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
PPPT podpisał umowę o dofinansowanie unijne projektu kluczowego

23-12-2010  Aktualności

Budowa Centrum Usług Biznesowych oraz Laboratorium Centralnego to główne założenia projektu kluczowego PPPT w ramach RPO WM 2007-2013.


Umowę o dofinansowanie projektu kluczowego Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego podpisali dzisiaj Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz Zarząd Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. przy udziale Prezydenta Miasta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego, oraz Starosty Płockiego, Piotra Zgorzelskiego.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt kluczowy PPPT S.A. pn. Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I otrzymał 61,6 mln zł dofinansowania z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu to przeszło 195 mln zł.

Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę kompleksu obiektów Centrum Usług Biznesowych oraz Laboratorium Centralnego. Zagospodarowane zostaną także tereny wokół obiektów. Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obiekty stworzą infrastrukturę dla inwestorów z sektora BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centers) oraz badawczo-rozwojowego i laboratoryjnego.

Centrum Usług Korporacyjnych będzie mieścić się w trzyskrzydłowym budynku w klasie A o powierzchni użytkowej
9 500 m2. Kompleks Data Center obejmuje dwa obiekty: pierwszy to obiekt technologiczny w klasie Tier III oraz obiekt o funkcjach badawczych w klasie A o powierzchni ok. 2 500 m2. W obiektach zastosowane zostaną rozwiązania zwiększające efektywność końcowego zużycia energii przez obniżenie zużycia zarówno energii pobieranej przez użytkowników końcowych, jak i energii pierwotnej.

Kompleks Laboratorium Centralnego obejmuje dwa obiekty o łącznej powierzchni 6 700 m2, przy czym w obiekcie Laboratorium na terenie pow. ok. 5 600 m2 mieścić się będą laboratoria i pracowanie analityczne. Wybudowany zostanie także trzykondygnacyjny budynek administracyjny o powierzchni całkowitej 1 100 m2.

W trakcie uroczystości podpisania umowy Pani Iwona Lewandowska, Prezes PPPT S.A., zwróciła szczególną uwagę na unikalną w skali kraju formułę programową projektu, która realizowana będzie w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu działającymi w regionie mazowieckim, szkołami wyższymi oraz partnerami biznesowymi. Rolę PPPT na Mazowszu jako doskonałej bazy badawczej i innowacyjnych rozwiązań podkreślił marszałek Adam Struzik dostrzegając w realizowanym projekcie szansę na dynamiczny rozwój Płocka i stworzenie nowych wysoko wyspecjalizowanych miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług zewnętrznych i naukowo-badawczych. Wsparcie i zaangażowanie w rozwój projektu i programu Parku w Płocku wyraził Pan Andrzej Nowakowski, Prezydent Płocka, uznając dzisiejszą uroczystość za moment przełomowy w historii spółki, i życzył, aby realizacja planowanych inwestycji przebiegała sprawnie i szybko. Gotowość współpracy z PPPT w ramach projektu wyraził również Pan Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki, który w planowanych inwestycjach zauważył szerokie możliwości rozwoju dla płockiego powiatu ziemskiego.

Realizacja projektu kluczowego PPPT przyczyni się do tworzenia modelowego partnerstwa kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności reprezentujących sektor BPO/SSC oraz B+R, w tym również przedsiębiorstw małych iśrednich. Uzupełniając istniejącą infrastrukturę Parku projekt stanowić będzie pomost dla rozwoju komponentów technologicznego oraz naukowo – badawczego, który swą skalą oddziaływania wpłynie na gospodarkę regionalną i krajową.

Zobacz także: http://www.paiz.gov.pl/20101227/nowy_projekt_plockiego_parku_przemyslowo_technologicznego

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN