Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny podjął współpracę z Shanghai Chemical Industry Park

07-06-2010  Aktualności

W dniu 4 czerwca 2010 r. PPPT S.A. podpisał list intencyjny o współpracy z Shanghai Chemical Industry Park.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Shanghai Chemical Industry Park Development CO., LTD (SCIP) http://www.scip.com.cn/en a Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym odbyło się 4 czerwca 2010 r. w siedzibie SCIP. W niezwykle podniosłej atmosferze strony zadeklarowały zacieśnienie wzajemnej współpracy, szczególnie w dziedzinie rozwoju przemysłu petrochemicznego. Z inicjatywy PPPT S.A. podpisane dokumenty stanowią początek szerszej kooperacji, która z pewnością zaowocuje podpisywaniem kolejnych umów wykonawczych pomiędzy stronami. Wybór SCIP podyktowany był przede wszystkim charakterem samego parku, który zbliżony jest profilem do Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. SCIP jest pierwszym w Chinach parkiem skoncentrowanym i sprofilowanym na przemysł petrochemiczny i chemiczny.

Zlokalizowani na terenie SCIP inwestorzy to światowe potęgi w branży, m.in. BP, SINOPEC, BASF, BAYER, 3M. Obie strony potwierdziły gotowość do wspólnego działania na rzecz pozyskiwania inwestorów, wymiany informacji gospodarczych dotyczących bieżących trendów rynkowych, poszukiwaniu partnerów do współpracy odpowiadających profilowi działania parków, wymianie doświadczeń w zakresie zarządzania parkami, wzajemnej promocji oraz angażowaniu się we wspólne projekty badawcze.

Niezwykle istotny jest fakt, iż porozumienie o współpracy wpisuje się w trend wytyczony przez Komisję d/s Handlu Szanghaju w lutym 2010 r. (Shanghai Municipal Commision of Commerce), w którym podkreśla się rolę dalszego prężnego rozwoju parków przemysłowych i stref przemysłowych w Szanghaju, oraz, iż nadal priorytetowo postrzegane będzie nawiązywanie kooperacji i aliansów przedsiębiorstw. Obecnie, kiedy zaczyna dominować branżowy, specjalistyczny profil parków w Chinach, podpisane porozumienie nabiera szczególnego znaczenia.

List intencyjny został zawarty w trakcie wizyty delegacji Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych na Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w ramach inicjatywy pn. „Okrągły stół inkubatorów i parków technologicznych” zorganizowanej przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Szanghaju oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Zobacz także artykuł poświęcony współpracy polskich i chińskich parków przemysłowych podjętej w trakcie Światowej Wystawy EXPO 2010: http://www.pb.pl/a/2010/06/04/Polskie_Parki_Przemyslowe_wchodza_do_Chin

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN