Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rozpoczęła się II edycja konkursu Innowator Mazowsza 2009

13-10-2009  Aktualności

Zapraszamy do ubiegania się o tytuł „Innowatora Mazowsza” - prestiżowego wyróżnienia dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce na Mazowszu.

Ideą konkursu jest przede wszystkim kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstw Mazowsza. Obecnie innowacje są podstawą wzrostu ekonomicznego gospodarek. Kluczem do owocnego wykorzystania nowych rozwiązań jest dobra współpraca między sferą biznesu, instytucjami naukowo-badawczymi oraz administracją, a „Innowator Mazowsza” jest ważnym bodźcem w inspirowaniu takiej właśnie kooperacji. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Konkurs Innowator Mazowsza zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Pierwsza kategoria skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, działających na terenie Mazowsza nie dłużej niż 7 lat. Firmy te muszą wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 3 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowej m.in.: współpracą z instytucjami B+R, ośrodkami naukowymi, parkami technologicznymi, prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, stosowaniem innowacyjnych metod i narzędzi w marketingu, w zarządzaniu firmą, uzyskaniem znaku towarowego, posiadaniem certyfikatów, patentów.

Druga kategoria skierowana jest do młodych naukowców (poniżej 35. roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności oraz mogą wykazać się udziałem we wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, udziałem w projektach badawczych i celowych, liczbą publikacji w pismach recenzowanych.

Oceniający zwrócą uwagę na nowatorstwo projektu, zastosowanie, przydatność, charakter projektu oraz oddziaływanie na poziomie regionu, kraju, a także na poziomie międzynarodowym.

Nagrodami w konkursie są:
• w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma”:
I miejsce – 25 000 zł brutto,
II miejsce – 15 000 zł brutto,
III miejsce – 10 000 zł brutto
oraz dyplomy dla wyróżnionych,
• w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec”:
I miejsce – 10 000 zł brutto,
II miejsce – 7 000 zł brutto,
III miejsce – 5 000 zł brutto.

Podpisane wnioski konkursowe należy składać do 30 listopada 2009 r. w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, z dopiskiem „Innowator Mazowsza”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” / „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Zgłoszenia należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej, które można znaleźć na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/?a=news&id=7314

Więcej informacji na stronie www.innowacyjni.mazovia.pl i www.mazovia.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel. (0 22) 59 79 793 lub (022) 59 79 882, a także poprzez adres poczty elektronicznej innowator.mazowsza@mazovia.pl

W imieniu Organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w konkursie!

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN