Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Płock w Polskiej Strefie Inwestycji - spotkanie dla firm

01-04-2019  

W dniu 29 marca 2019 r. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny był gospodarzem spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców, poświęconego nowym zasadom wspierania inwestycji w Polsce. Eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) w sposób przystępny, zrozumiały i szkoleniowy przedstawili płockim i regionalnym firmom warunki i korzyści  uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego oraz zasady efektywnego wykorzystania tej jakże istotnej ulgi inwestycyjnej. Pani Agnieszka Sobieszek, Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora w ŁSSE, szczegółowo wyjaśniła procedurę i sposób działania nowego programu wsparcia inwestycji w Polsce, a Pan Piotr Witkowski, Certyfikowany Doradca  i właściciel firmy doradczej Finanse dla Firm, omówił praktyczne aspekty i możliwości korzystania z ulgi podatkowej oferowanej w ramach nowego programu.  

Płock i region płocki stały się ważnym elementem systemu zachęt inwestycyjnych opartego na przepisach o wspieraniu nowych inwestycji. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat na terenie całego kraju, a nie jak do tej pory, jedynie na terenach położonych w granicach specjalnych stref ekonomicznych. Z zachęt mogą korzystać nie tylko duże, ale i mniejsze firmy. Warunki uzyskania pomocy uzależnione są m.in. od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorcy. Wsparcie na realizację nowej inwestycji udzielane jest w formie zwolnienia od podatku dochodowego. Udzielane jest ono w drodze decyzji zwanej „decyzją o wsparciu”, którą dla przedsiębiorców w naszym regionie wydaje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

  ​​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN