Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw lokujących nową inwestycję

10-06-2010  Aktualności

W dniu 25 maja 2010 r. Rada Miasta Płocka uchwaliła program pomocy regionalnej Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji na terenie PPPT.

Program pomocy regionalnej uchwalony przez Radę Miasta Płocka na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców jest wynikiem wspólnych działań PPPT S.A. oraz Miasta Płock i dedykowany jest wyłącznie przedsiębiorcom inwestującym na terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego.

W ramach niniejszego programu zwolnieniu podlegają budynki lub ich części oraz budowle należące do przedsiębiorstw lokalizujących nową inwestycję w granicach Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego.

Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi odpowiednio:

• 10 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą była mniejsza lub równa 10 (dziesięć) milionów złotych,

• 15 lat - jeżeli wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekroczyła 10 (dziesięć) milionów złotych.

Program pomocowy dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego stanowi uzupełnienie istniejącego programu wspierającego przedsiębiorców, na mocy którego zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają nieruchomości należące do przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową na terenie Miasta Płocka.

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN