Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027 – cykl szkoleń


Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie. Niestety w związku z trudną sytuacją na Ukrainie Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. informuje o zmianie terminów cyklu szkoleń „Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027”. O nowych terminach będziemy informowali.


Już 10 marca rozpoczynamy cykl szkoleń „Nowa perspektywa finansowa UE 2021-2027”. Uczestników czekają najświeższe informacje oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu pomocy publicznej, de minimis i zdobywania funduszy w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz KPO. 

Do udziału zapraszamy: przedsiębiorców, specjalistów, menadżerów, Jednostki Samorządu Terytorialnego i wszystkie osoby zainteresowane.

Te
matem przewodnim pierwszego spotkania 10 marca będzie oferta funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz KPO. 

W programie:

 • Omówienie polityk wspólnotowych wobec przyszłej perspektywy finansowej
 •  Omówienie pakietu rozporządzeń odnoszących się do nowej perspektywy finansowej 2021-2027
 • Analiza porównawcza z okresem 2014-2020
 • Nowa struktura programów i zakres interwencji na lata 2021-2027
 • Oferta programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
 • Nowe założenia w zakresie kierunków interwencji i instrumentów wdrażania, tj. porozumienie terytorialne, OSI obligatoryjne i fakultatywne.
 • Omówienie projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
 • Krajowy Plan Odbudowy - zakres interwencji i zasady implementacji
 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji
 • Kawa, herbata
 • Networking

Szkolenie 17 marca będzie poświęcone tematowi pomocy publicznej i de minimis w nowej perspektywie finansowej 2021-27. 

W programie:

 • Podstawowe pojęcia związane z pomocą publiczną, analiza przesłanek wystąpienia pomocy
 • Modernizacja przepisów pomocy publicznej na lata 2021-2027, tymczasowe środki pomocy w związku z COVID-19
 • Prawo krajowe a prawo wspólnotowe w zakresie pomocy publicznej
 • Konsekwencje wytycznych i interpretacji wydawanych przez organy wspólnotowe (w tym omówienie tzw. analitycal grids)
 • Rodzaje i tryby udzielania pomocy publicznej
 • Konsekwencje udzielania pomocy publicznej w cyklu życia projektu (z uwzględnieniem zwrotu pomocy, pomocy nielegalnej, stwierdzenia pomocy w projektach realizowanych z wyłączeniem przepisów o pomocy publicznej)
 • GBER, ABER i FIBER - nowelizacja wyłączeń blokowych
 • Warunki udzielania pomocy de minimis
 • Zasady proceduralne dotyczące udzielania pomocy publicznej
 • Pomoc publiczna a instrumenty inżynierii finansowej
 • Poziomy występowania pomocy publicznej - mechanizmy identyfikacji na poziomach I-III
 • Programowanie wsparcia w programach operacyjnych finansowanych ze źródeł UE a kwestie pomocy publicznej
 • Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym – Altmark
 • Omówienie i analiza zaleceń/wytycznych/interpretacji jednostek zajmujących się tematyką udzielania pomocy publicznej (np. UOKIK, MFiPR)
 • Kawa, herbata
 • Networking


PROWADZĄCY:

Dr Artur Bartoszewicz - adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w obszarach: Planowanie i programowanie wieloletnie w standardach Unii Europejskiej oraz metodyka krajowa; Multilevel governance - wielopoziomowe rządzenie, w tym polityki i strategie oraz integracja ładu administracyjno-regulacyjnego; Rozwój regionalny i rozwój miast; Europejska polityka spójności i fundusze strukturalne UE oraz Fundusz Spójności; Zasady udzielania pomocy publicznej (pomocy państwa) zgodnej z zapisami traktatowymi UE; Analizy ekonomiczno-finansowe projektów finansowanych z funduszy unii europejskiej; Finanse publiczne, budżet państwa i budżet UE.

CENA ZA JEDNO SZKOLENIE – 359 zł brutto / osoba
CENA ZA DWA SZKOLENIA – 699 zł brutto / osoba


ORGANIZATOR:
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

KONTAKT:
24 364 45 30

Zapraszamy ! 

<<powrót


​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN