Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt i dane rejestrowe

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39


 3_CUK_S2.jpg
 

Biuro Telefon E-mail
Biuro Zarządu tel. +48 24 364 03 50
sekretariat@pppt.plDział Rozwoju i Marketingu tel. +48 24 364 45 30
edyta.doiczman@pppt.pl
Dział Finansów, Kontrolingu i HR tel. +48 24 364 45 31
miroslawa.golebiewska@pppt.pl
Dział Inwestycyjno-Administracyjny tel. +48 24 364 03 58
tel. +48 24 364 03 55
krzysztof.fus@pppt.pl


 

PPPT - klauzula informacyjna.pdfPPPT - klauzula informacyjna.pdf
 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Gospodarczy KRS 0000212700
Kapitał zakładowy: 63.917.960,00 zł (opłacony w całości)
NIP: PL 774-28-16-545
REGON: 611418962
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN