Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kontakt i dane rejestrowe

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 39

 

Biuro Telefon E-mail
Biuro Zarządu tel. +48 24 364 03 50
sekretariat@pppt.pl
Dział Obsługi Korporacyjnej i Relacji Biznesowych​ tel. +48 24 364 03 56
michal.dzierzawski@pppt.pl
Dział Rozwoju i Marketingu tel. +48 24 364 45 30
marzena.kapuscinska@pppt.pl
Dział Ekonomiczno-Finansowy tel. +48 24 364 03 54
aneta.wochowska@pppt.pl
Dział Inwestycyjno-Administracyjny tel. +48 24 364 03 58
tel. +48 24 364 03 55
krzysztof.fus@pppt.pl


 

PPPT - klauzula informacyjna.pdfPPPT - klauzula informacyjna.pdf
 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi 
XX Wydział Gospodarczy KRS 0000212700
Kapitał zakładowy: 63.917.960,00 zł (opłacony w całości)
NIP: PL 774-28-16-545
REGON: 611418962
 
 

Marki Grupy ORLEN