Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Związek Gmin Regionu Płockiego
Od grudnia 2011 roku Związek Gmin Regionu Płockiego wynajmuje powierzchnie biurowe w Centrum Administracyjnym PPPT S.A. w Płocku. 

Związek zrzesza ogółem 18 gmin z powiatów płockiego i płońskiego. Jego głównym celem jest reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku. Priorytetowym zadaniem Związku jest rozwiązanie problemu utylizacji odpadów o zasięgu ponadgminnym - wspólna budowa systemu odbioru, gromadzenia i utylizacji odpadów komunalnych, w tym systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Na terenie Centrum Administracyjnego PPPT S.A. w Płocku Związek Gmin Regionu Płockiego prowadzi biuro organizacyjne powołane do realizacji zadań statutowych Związku.

Więcej informacji na stronie: www.zgrp.pl
 
 

Marki Grupy ORLEN