Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Inicjatywy klastrowe

MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY


Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest współzałożycielem, koordynatorem i liderem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, który rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Ideą założycieli inicjatywy klastrowej była chęć stworzenia instytucji wspierającej rozwój silnej w regionie branży chemicznej. Głównym celem klastra jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego firm z sektora chemicznego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą badawczą i współpracę z firmami kooperującymi z sektorem.

Unikalna przestrzeń klastra owocuje budowaniem trwałych relacji, inicjowaniem wspólnych projektów, stymuluje działalność proinnowacyjną, sprzyja dzieleniu się doświadczeniami oraz podnoszeniu kompetencji. W ramach klastra funkcjonuje 10 grup branżowych, spośród których wyraźnie wyodrębniła się grupa kosmetyczna, która jako jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwojowych na polskim rynku działa w kierunku wypracowania własnej strategii rozwoju.

Obecnie członkami klastra jest ponad 120 podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, administrację, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Mazowiecki Klaster Chemiczny jest aktywny na arenie międzynarodowej, uczestnicząc m.in. w pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), a wysoki standard jego działalności potwierdza Srebrna Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klastrem, przyznana​ przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA).

Skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Inwestora i Marketingu bądź Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o Mazowieckim Klastrze Chemicznym.​

Więcej na www.klasterchemiczny.com

 
 

Marki Grupy ORLEN