Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Inicjatywy klastrowe

MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY


Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jest współzałożycielem, a do grudnia 2019 r. był koordynatorem i liderem Mazowieckiego Klastra Chemicznego, który rozpoczął swoją działalność w 2014 roku. Ideą założycieli inicjatywy klastrowej była chęć stworzenia instytucji wspierającej rozwój silnej w regionie branży chemicznej. Głównym celem klastra była poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego firm z sektora chemicznego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą badawczą i współpracę z firmami kooperującymi z sektorem.

Unikalna przestrzeń klastra owocowała budowaniem trwałych relacji, inicjowaniem wspólnych projektów, stymulowaniem działalności proinnowacyjnej, sprzyjała dzieleniu się doświadczeniami oraz podnoszeniu kompetencji. W ramach klastra udało nam się powołać 10 grup branżowych, spośród których wyraźnie wyodrębniła się grupa kosmetyczna, która jako jedna z najbardziej innowacyjnych i rozwojowych na polskim rynku działa w kierunku wypracowania własnej strategii rozwoju. 

W okresie koordynacji klastra przez PPP-​T jego członkami było ponad 120 podmiotów reprezentujących przedsiębiorców, jednostki naukowo-badawcze, uczelnie wyższe, administrację, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Mazowiecki Klaster Chemiczny był aktywny na arenie międzynarodowej, uczestnicząc m.in. w pracach Rady Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN), a wysoki standard jego działalności potwierdza Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klastrem, przyznana​ przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA) w październiku 2014 r. oraz Srebrna Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klastrem, przyznana​ przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA) w listopadzie 2017 r.


 
 

Marki Grupy ORLEN