Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Inkubator StartInPark
Inkubator StartInPark to projekt stworzony przez Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.

Celem StartInPark jest wspieranie rozwoju innowacyjnych usług dla biznesu oraz podnoszenie jakości życia w subregionie płockim za pośrednictwem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Oferowane mechanizmy wspierania działalności gospodarczej, poprzez świadczenie nowoczesnych usług dla biznesu, pozwalają zapewnić niezbędny rozwój i wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw.
 
Projekt jest skierowany do:
1. młodzieży licealnej i studentów,
2. osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
3. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, planujących dywersyfikacje bądź rozwój nowych innowacyjnych usług.
 
Zainteresowanym ofertą StartInPark gwarantujemy również dostęp do:
- usług szkoleniowych,
- usług doradczych informacyjnych,
- doradztwa prawnego,
- usług finansowych.

 
StartInPark oferuje szeroki zakres wsparcia służącego stymulowaniu potencjału innowacyjnego młodych przedsiębiorców oraz transferowi technologii i wiedzy do już istniejących przedsiębiorstw subregionu płockiego.”
 
 

Marki Grupy ORLEN