Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Otoczenie biznesowe

Bezpośrednie sąsiedztwo Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego to wyjątkowe bogactwo europejskiej czołówki firm z branży rafineryjnej, petrochemicznej, chemicznej oraz sektora produkcji i usług. W otoczeniu PPPT swoją działalność prowadzą renomowane przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w kompleksowym projektowaniu infrastruktury przemysłowej, jak również spółki  zajmujące się wdrażaniem technologii i rozwiązań dla przemysłu.

Partnerstwo biznesowe Grupy ORLEN może doskonale stymulować rozwój gospodarczy firm operujących w różnych sektorach przemysłu. Możliwość współpracy z liderami branżowymi stwarza obecnym i przyszłym inwestorom Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego niepowtarzalne możliwości synergii działań i uzyskania efektów lepszych niż gdziekolwiek indziej.

Pokaźną grupę podmiotów gospodarczych działających w obszarze Parku stanowią również inwestorzy prowadzący działalność w strefach inwestycyjnych PPPT. Podmiotom tym poświęcamy oddzielne miejsce w sekcji Klienci PPPT.

Listę pozostałych firm wpisujących się w inwestycyjny krajobraz oraz bezpośrednie otoczenie PPPT przedstawiamy poniżej. Zapraszamy również do zapoznania się z zestawieniem kluczowych firm lokalnych oraz podmiotów współpracujących z PPPT. Jesteśmy przekonani, iż szerokie możliwości współpracy ze wszystkim wymienionymi będą kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za zainwestowaniem w Płocku.

Zestawienie firm Grupy Kapitałowej ORLEN z bezpośredniego otoczenia biznesowego:

Nazwa spółki Profil działalności Strona internetowa
PKN ORLEN S.A. Przetwórstwo ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne www.orlen.pl
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Produkcja, dystrybucja i sprzedaż poliolefin www.basellorlen.pl
ORLEN Administracja Sp. z o.o. Zarządzanie nieruchomościami i obsługa administracyjna biur www.orlenadministracja.pl
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Sprzedaż asfaltów www.orlenasfalt.pl
ORLEN Automatyka Sp. z o.o. Automatyka, analityka urządzeń i aparatury, mechanika precyzyjna, utrzymanie ruchu, obsługa apartury, urządzeń i systemów automatyki www.orlenautomatyka.pl

ORLEN Eko Sp. z o.o. Gospodarowanie odpadami, z wykorzystaniem instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy www.orleneko.pl

ORLEN Gaz Sp. z o.o. Sprzedaż i dystrybucja gazu płynnego, najwyższej jakości produktów: propanu, butanu oraz mieszaniny propan-butanu www.orlengaz.pl

ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Usługi w branży kolejowej, naprawy
i czyszczenie taboru
www.orlenkoltrans.pl
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Obsługa rachunkowo-księgowa, kadrowo- płacowa oraz inwentaryzacyjna www.orlencuk.pl
ORLEN Laboratorium Sp. z o.o. Analiza paliw, produktów ropopochodnych, wód, ścieków, gleby i powietrza

www.orlenlaboratorium.pl

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Ochrona osób i mienia oraz zabezpieczenie techniczne obiektów www.orlenochrona.pl
 
 

Marki Grupy ORLEN