Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi szkoleniowo-edukacyjne

PROGRAM USŁUG ROZWOJOWYCH

 ​

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje kompleksowy pakiet usług własnych dla rozwoju przedsiębiorczości, obejmujący między innymi usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, okołobiznesowe i proinnowacyjne. Celem programu jest pełna obsługa przedsiębiorstw, partnerów i klientów PPP-T, mająca na celu podniesienie kwalifikacji i konkurencyjności podmiotów współpracujących z Parkiem, rozwijanie nowych firm oraz profesjonalizacja działań zarządczych w firmach już istniejących. Usługi rozwojowe realizowane są przez PPP-T we współpracy z renomowanymi i uznanymi instytucjami sektora państwowego i prywatnego.

Najważniejszym elementem programu jest „AKADEMIA MENEDŻERA” – zainicjowany przez PPP-T cykl warsztatów, szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców, wsparcie startupów, menedżerów i osób kierujących większymi i mniejszymi zespołami w firmach. Do współpracy w ramach akademii zaproszeni z​ostali doświadczeni prelegenci, trenerzy oraz eksperci z Polski i zagranicy, którzy dzielą się wiedzą i nabytymi umiejętnościami z zakresu budowania kluczowych kompetencji menedżerskich, coachingu menedżerskiego, prezentacji i wystąpień publicznych (storytelling, warsztaty aktorskie), rozwijania kreatywności w organizacji, inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera, action learning, strategii i wyznaczania celów, budowania zespołu z wykorzystaniem experimential education, active reviewing w organizacji, zarządzania wiedzą w organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zarządzania innowacjami i własnością intelektualną, zarządzania zespołem i angażowania pracowników czy zarządzania kryzysem w organizacji.

Skontaktuj się z naszym Działem Rozwoju i Marketingu​ w sprawie szczegółowych informacji o usługach szkoleniowo-edukacyjnych.​

__________________________________________________________________________________________________________________

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. jest podmiotem wpisanym do:

- Rejestru Instytucji Szkoleniowych – nr w rejestrze 2.14/00260/2020. Prowadzimy szkolenia szyte na miarę, głównie w ramach Programu Usług Rozwojowych oraz Akademii Menedżera.

- Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia – nr w rejestrze 23842. Prowadzimy działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego.

Zapraszamy do kontaktu: szkolenia@pppt.pl​

_______________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż aktualnie Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wraz z firmą ICT Artur Olesiński prowadzi rekrutację do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość z POWEREM”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 
Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku18-29 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, pracujących na umowach krótkoterminowych (umowa o pracę lub cywilnoprawna), którzy zarabiają mniej niż najniższe wynagrodzenie za pracę.
W projekcie zaplanowano ścieżkę wsparcia, na którą składają się:

  • ​3 miesięczne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, również w Spółkach GRUPY ORLEN

poprzedzone:

  • ​wsparciem specjalistów (doradcy zawodowego, pośrednika pracy);
  • szkoleniami zawodowymi (średnio 120 godz.), kończącymi się certyfikatem poświadczającym nabycie uprawnień zawodowych

Projekt przewiduje również:

  • refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia;
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną na szkoleniu i na stażu;
  • stypendium szkoleniowe;
  • stypendium stażowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w oferowanym wsparciu, prosimy o kontakt pod nr tel. 24 364 45 ​30 lub szkolenia@pppt.pl

Ilość miejsc ograniczona.


 
web 800x450.jpg

 
 ​

​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN