Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi szkoleniowo-edukacyjne

PROGRAM USŁUG ROZWOJOWYCH
 ​

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny oferuje kompleksowy pakiet usług własnych dla rozwoju przedsiębiorczości, obejmujący między innymi usługi doradcze, szkoleniowe, informacyjne, okołobiznesowe i proinnowacyjne. Celem programu jest pełna obsługa przedsiębiorstw, partnerów i klientów PPP-T, mająca na celu podniesienie kwalifikacji i konkurencyjności podmiotów współpracujących z Parkiem, rozwijanie nowych firm oraz profesjonalizacja działań zarządczych w firmach już istniejących. Usługi rozwojowe realizowane są przez PPP-T we współpracy z renomowanymi i uznanymi instytucjami sektora państwowego i prywatnego.

Najważniejszym elementem programu jest „AKADEMIA MENEDŻERA” – zainicjowany przez PPP-T cykl warsztatów, szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców, wsparcie startupów, menedżerów i osób kierujących większymi i mniejszymi zespołami w firmach. Do współpracy w ramach akademii zaproszeni z​ostali doświadczeni prelegenci, trenerzy oraz eksperci z Polski i zagranicy, którzy dzielą się wiedzą i nabytymi umiejętnościami z zakresu budowania kluczowych kompetencji menedżerskich, coachingu menedżerskiego, prezentacji i wystąpień publicznych (storytelling, warsztaty aktorskie), rozwijania kreatywności w organizacji, inteligencji emocjonalnej w pracy menedżera, action learning, strategii i wyznaczania celów, budowania zespołu z wykorzystaniem experimential education, active reviewing w organizacji, zarządzania wiedzą w organizacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zarządzania innowacjami i własnością intelektualną, zarządzania zespołem i angażowania pracowników czy zarządzania kryzysem w organizacji.

Skontaktuj się z naszym Działem Projektów i Rozwoju w sprawie szczegółowych informacji o usługach szkoleniowo-edukacyjnych.​

 
 

Marki Grupy ORLEN