Postępowanie przetargowe na Data Center, znak PPPT/RPOWM/DC1/2011 - szczegóły

Temat Zawartość Pobierz
Data ogłoszenia: 2011-12-15  
Termin składania ofert: 2012-05-21, godz. 11.30 - Zawiadomienie Zamawiającego o przedłużeniu terminu składania Ofert Wstępnych w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz”
​Status postępowania: ​Postępowanie unieważnione. Informacja o unieważnieniu postępowania dostępna w sekcji „Pobierz” Informacja o uniewaznieniu postepowania_przetarg Data Center_14 08 2012.pdf

Informacja dla Wykonawców z dnia 27.04.2012r.:

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępna w sekcji „Pobierz”
Zaproszenie: List przewodni do postępowania „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz”
Ogłoszenie: Ogłoszenie zaproszenia do udziału w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz”
Wstępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Wstępna SIWZ): Wstępna SIWZ w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępna w sekcji „Pobierz”
Zapytania i odpowiedzi do Wstępnej SIWZ: Pytania wykonawców oraz odpowiedzi i wyjaśnienia zamawiającego w ramach postępowania dostępne w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 1 do Wstępnej SIWZ: Pierwsza, zatwierdzona strona Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Data Center w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępna w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 2 do Wstępnej SIWZ: Formularz Oferty Wstępnej w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 3 do Wstępnej SIWZ: Wzór umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 3a do Wstępnej SIWZ: Istotne warunki umowy dla Operatora Technologicznego Data Center – Ośrodka Przetwarzania Danych w zakresie komercjalizacji i technologizacji powierzchni komory serwerowej Data Center - Ośrodka Przetwarzania Danych oraz w zakresie usługi Technologicznego zarządzania Ośrodkiem Przetwarzania Danych dostępne w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 4 do Wstępnej SIWZ: Wzory oświadczeń w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (tekst): Część tekstowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (rzut parteru): Rzut parteru obiektu Data Center dostępny w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (mapa zagospodarowania działki): Mapa zagospodarowania działki z obiektem Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 1): Mapa zasadnicza obszaru dla obiektu Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 2): Badania gruntowo-wodne terenu dla obiektu Data Center dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 3): Inwentaryzacja zieleni terenu dla obiektu Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 4): Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 4a): Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla obiektu Data Center dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 5): Warunki techniczne przyłączenia do sieci dla obiektu Data Center dostępne w sekcji „Pobierz”
 
 
 

Marki Grupy ORLEN