Postępowanie przetargowe na Centrum Usług Korporacyjnych, znak PPPT/RPOWM/CUK1/2011 - szczegóły

Temat Zawartość Pobierz
Data ogłoszenia: 2011-12-15
Termin składania ofert: 2012-04-30, godz. 12.00
Status postępowania:​ Postępowanie rozstrzygnięte. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej dostępne w sekcji „Pobierz”​  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_przetarg CUK_30 11 2012.pdf
Zaproszenie: List przewodni do postępowania „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępny w sekcji „Pobierz”
Ogłoszenie: Ogłoszenie zaproszenia do udziału w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępne w sekcji „Pobierz”
Wstępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Wstępna SIWZ): Wstępna SIWZ w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępna w sekcji „Pobierz”
Zapytania i odpowiedzi do Wstępnej SIWZ: Pytania wykonawców oraz odpowiedzi i wyjaśnienia zamawiającego w ramach postępowania dostępne w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 1 do Wstępnej SIWZ: Pierwsza, zatwierdzona strona Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Centrum Usług Korporacyjnych w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępna w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 2 do Wstępnej SIWZ: Formularz Oferty Wstępnej w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępny w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 3 do Wstępnej SIWZ: Wzór umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępny w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 4 do Wstępnej SIWZ: Wzory oświadczeń w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów” dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (tekst): Część tekstowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (aktualizacja): Aktualizacja części tekstowej Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (mapa zagospodarowania działki): Mapa zagospodarowania działki z obiektami Centrum Usług Korporacyjnych dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (rzuty pięter): Rzuty pięter obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (wizualizacje): Wizualizacje obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (załącznik nr 1): Mapa zasadnicza obszaru dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (załącznik nr 2): Badania gruntowo-wodne terenu dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (załącznik nr 3): Inwentaryzacja zieleni terenu dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (załącznik nr 4): Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (załącznik nr 4a): Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Centrum Usług Korporacyjnych (załącznik nr 5): Warunki techniczne przyłączenia do sieci dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępne w sekcji „Pobierz”
 
 
 

Marki Grupy ORLEN