Postępowanie przetargowe na Laboratorium Centralne, znak PPPT/RPOWM/LAB1/2012 - szczegóły

Temat Zawartość Pobierz
Data ogłoszenia: 2012-01-27
Termin składania ofert: 2012-05-15, godz. 11.00
Status postępowania: ​ Postępowanie rozstrzygnięte. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej dostępne w sekcji „Pobierz”​  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej_przetarg LAB_30 11 2012.pdf
Zaproszenie: List przewodni do postępowania „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępny w sekcji „Pobierz”
Ogłoszenie: Ogłoszenie zaproszenia do udziału w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępne w sekcji „Pobierz”
Wstępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Wstępna SIWZ): Wstępna SIWZ w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępna w sekcji „Pobierz”
Zapytania i odpowiedzi do Wstępnej SIWZ: Pytania wykonawców oraz odpowiedzi i wyjaśnienia zamawiającego w ramach postępowania dostępne w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 1 do Wstępnej SIWZ: Pierwsza, zatwierdzona strona Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla kompleksu obiektów Laboratorium Centralnego w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępna w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 2 do Wstępnej SIWZ: Formularz Oferty Wstępnej w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępny w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 3 do Wstępnej SIWZ: Wzór umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępny w sekcji „Pobierz”
Załącznik nr 4 do Wstępnej SIWZ: Wzory oświadczeń w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu” dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (tekst): Część tekstowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zespołu obiektów Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 1): Mapa zagospodarowania działki z obiektami Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 2): Schemat powiązań funkcjonalnych obiektów Laboratorium Centralnego dostępny w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 3): Mapa zasadnicza obszaru dla obiektów Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 4): Badania gruntowo-wodne terenu dla obiektów Laboratorium Centralnego dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 5): Warunki techniczne przyłączenia do sieci dla obiektów Centrum Usług Korporacyjnych dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 6): Mapa z lokalizacją budynków przeznaczonych do rozbiórki na terenie dla obiektów Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 7): Inwentaryzacja zieleni terenu dla obiektów Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 8): Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektów Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 8a): Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla obiektów Laboratorium Centralnego dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Laboratorium Centralnego (załącznik nr 9): Dokumentacja fotograficzna terenu dla lokalizacji obiektów Laboratorium Centralnego dostępna w sekcji „Pobierz”
 
 
 

Marki Grupy ORLEN