Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny - Aktualne przetargi
Ogłoszenie o zamówieniu Data ogłoszenia Termin składania ofert Status
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”. 2012-08-30 2012-09-12 godz. 15.00 - termin składania zgłoszeń Postępowanie unieważnione
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenu”. 2012-01-27 2011-05-15
godz. 11.00
Postępowanie rozstrzygnięte
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych”. 2011-12-15 2012-05-21,
godz. 11.30
Postępowanie unieważnione
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie Zespołu Obiektów Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów”. 2011-12-15 2012-04-30,
godz. 12.00 
Postępowanie rozstrzygnięte
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych w ramach projektu Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I – umowa dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 nr 01.04.00-14-007/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. z Aneksami wraz z doradztwem”. 2011-05-17 2011-05-25,
godz. 14.00
Postępowanie rozstrzygnięte
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wszczyna postępowanie na wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji postępowań przetargowych w ramach projektu Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I – umowa dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 nr 01.04.00-14-007/10-00 z dnia 23 grudnia 2010 r. z Aneksami wraz z doradztwem”. 2011-05-04 2011-05-13,
godz. 12.00
Postępowanie odwołane
 
 

Marki Grupy ORLEN