Postępowanie przetargowe na Data Center, znak PPPT/RPOWM/DC1/2012 - szczegóły

Temat Zawartość Pobierz
Data ogłoszenia: 2012-08-30  
Termin składania zgłoszeń do udziału w postępowaniu: 2012-09-12, godz. 15.00
Status postępowania:​ Postępowanie unieważnione. Informacja o unieważnieniu postępowania dostępna w sekcji „Pobierz”​  Informacja w sprawie uniewaznienia postepowania_przetarg DC2_04 12 2012.pdf
List przewodni: List przewodni Zamawiającego dla postępowania ​„Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz” List przewodni_postepowanie Data Center_30 08 2012.pdf
​Zaproszenie do negocjacji z zachowaniem konkurencji Zaproszenie do negocjacji z zachowaniem konkurencji w postępowaniu​„Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz” Zaproszenie do negocjacji z zach konkurencji_Data Center.pdf
​Zapytania i odpowiedzi do Zaproszenia negocjacji z zachowaniem konkurencji ​Pytania wykonawców oraz odpowiedzi i wyjaśnienia zamawiającego w ramach postępowania dostępne w sekcji „Pobierz” Zapytania i odpowiedzi do Zaproszenia do negocjacji_DC_16 10 2012.pdf
Zgłoszenie udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do zaproszenia - części I):
Zgłoszenie udziału w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz” Zgloszenie udzialu w postepowaniu_Zal 1_cz I_ Data Center.doc
Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (załącznik nr 2 do zaproszenia - części I): Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz” Oswiadczenie o speln war w post_Zal 2_cz I_Data Center.doc
Opis zagadnień do negocjacji (załącznik nr 3 do zaproszenia - części I): Opis zagadnień do negocjacji w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz” Zagadnienia do negocjacji_Zal 3_cz I_Data Center.doc
Tabele elementów scalonych dla zagadnień do negocjacji (załącznik do opisu zagadnień do negocjacji): Tabele elementów scalonych dla zagadnień do negocjacji w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępne w sekcji „Pobierz” Tabele elementow scalonych_zal do zagadnien_cz I_Data Center.xls
Wzór umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (załącznik nr 7 do SIWZ - części II zaproszenia): Wzór umowy o wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz” Wzor umowy na projekt i budowe_Zal 7 do SIWZ_cz II_Data Center.pdf
Wzór umowy o wykonanie usługi zarządzania technologicznego powierzchnią komory serwerowej (załącznik nr 8 do SIWZ - części II zaproszenia): Wzór umowy o wykonanie usługi zarządzania technologicznego powierzchnią komory serwerowej w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz” Wzor umowy na zarzadzanie DC_Zal 8 do SIWZ_cz II_Data Center.pdf
​Wzór umowy komercjalizacji powierzchni komory serwerowej (załącznik nr 9 do SIWZ - części II zaproszenia): ​Wzór umowy komercjalizacji powierzchni komory serwerowej w postępowaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” dostępny w sekcji „Pobierz” Wzor umowy na komercjalizacje DC_Zal 9 do SIWZ_cz II_Data Center.pdf
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center - część tekstowa (załącznik nr 11 do SIWZ - części II zaproszenia): Część tekstowa Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (rzut parteru): Rzut parteru obiektu Data Center dostępny w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (mapa zagospodarowania działki): Mapa zagospodarowania działki z obiektem Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 1 do PF-U): Mapa zasadnicza obszaru dla obiektu Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 2 do PF-U): Badania gruntowo-wodne terenu dla obiektu Data Center dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 3 do PF-U): Inwentaryzacja zieleni terenu dla obiektu Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 4 do PF-U): Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obiektu Data Center dostępna w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 4a do PF-U): Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dla obiektu Data Center dostępne w sekcji „Pobierz”
Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Data Center (załącznik nr 5 do PF-U): Warunki techniczne przyłączenia do sieci dla obiektu Data Center dostępne w sekcji „Pobierz”
 
 
 

Marki Grupy ORLEN