Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kariera w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym
Uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej wszystkie wakaty w Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym są obsadzone. 

Natomiast aktualnie Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. wraz z firmą ICT Artur Olesiński prowadzi rekrutację do projektu pn. „Zaprojektuj swoją przyszłość z POWEREM”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy. 
Projekt jest skierowany do osób młodych w wieku18-29 lat, mieszkańców województwa mazowieckiego, pracujących na umowach krótkoterminowych (umowa o pracę lub cywilnoprawna), którzy zarabiają mniej niż najniższe wynagrodzenie za pracę.

W projekcie zaplanowano ścieżkę wsparcia, na którą składają się:

  • ​3 miesięczne staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, również w Spółkach GRUPY ORLEN

poprzedzone:

  • ​wsparciem specjalistów (doradcy zawodowego, pośrednika pracy);
  • szkoleniami zawodowymi (średnio 120 godz.), kończącymi się certyfikatem poświadczającym nabycie uprawnień zawodowych

Projekt przewiduje również:

  • refundację kosztów dojazdu na wsparcie indywidualne i szkolenia;
  • refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną na szkoleniu i na stażu;
  • stypendium szkoleniowe;
  • stypendium stażowe.

W przypadku zainteresowania udziałem w oferowanym wsparciu, prosimy o kontakt pod nr tel. 24 364 45 ​30 lub szkolenia@pppt.pl

Ilość miejsc ograniczona.


 
web-banery-v_PPPT_800x206 (003).jpg 
 ​

 
 

Marki Grupy ORLEN