Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia PPPT
​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Gminy Miasta Płocka i PKN ORLEN S.A. 
 
W listopadzie 2003 roku władze samorządowe podpisały z kierownictwem Koncernu porozumienie w związku z przygotowaniem
i wdrożeniem projektu PPPT
 stawiając za cel stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia w Płocku nowych miejsc pracy.  

W lipcu 2004 roku ustanowiono podmiot zarządzający strukturą PPPT w formie kapitałowej spółki prawa handlowego pod nazwą Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna, w której po połowie udziałów objęły Gmina Miasto Płock i PKN ORLEN S.A..
 
Lata 2005 - 2006 to okres budowy komponentu przemysłowego Parku w ramach projektu pn. „Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej
i materialnej Parku Przemysłowego w Płocku”, zrealizowanego według umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.3 ”Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”. Spółka wyposażyła strefy inwestycyjne w niezbędną infrastrukturę techniczną
i drogi wewnętrzne oraz utworzyła bazę biurową i szkoleniowo-konferencyjną w postaci Centrum Administracyjnego przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku.   

Od lipca 2007 roku Spółka rozpoczęła proces sprzedaży nieruchomości​ gruntowych dla inwestorów produkcyjnych i przemysłowych.
 
Kolejny etap działalności Parku to rozwój sfery technologicznej i pozyskanie klientów z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO) oraz sektora badawczo-wdrożeniowego. Komponent technologiczny PPPT został oparty o inwestycje własne o łącznej wartości netto ok. 90 mln złotych. W ramach projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 1.4 "Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu", wybudowano dwa nowoczesne obiekty. Pierwszy z nich to Centrum Usług Korporacyjnych – wysokiej klasy budynek biurowy o powierzchni użytkowej około 9 500 m2, przygotowanej do prowadzenia usług finansowych, księgowych, IT, zarządzania zasobami ludzkimi, sprzedaży i zakupów czy szeroko pojmowanych procesów wiedzy. Drugim z nich jest Laboratorium Centralne o powierzchni użytkowej około 6 500 m2, oferujące usługi badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe. 

W maju 2014 roku PPPT został koordynatorem
Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego celem jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną.  ​
 
Grupę klientów Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego tworzą obecnie lokatorzy C​entrum Administracyjnego, Centrum Usług Korporacyjnych, Laboratorium Centralnego oraz inwestorzy produkcyjno-przemysłowi zlokalizowani w strefach inwestycyjnych PPPT. 
 
 

Marki Grupy ORLEN