Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Misja PPPT
Misją PPPT jest stworzenie oraz trwały rozwój liczącego się w Europie ośrodka gospodarczego, bazującego na przemyśle i nowoczesnych technologiach, w którym jego lokatorzy znajdą dogodne warunki dla prowadzenia biznesu.

Naszym celem jest zbudowanie spójnego obszaru, gdzie synergia nauki, badań i wiedzy wykorzystywane są dla wytwarzania najnowszych produktów, technologii i usług, które pobudzają rozwój gospodarczy i działają na rzecz tworzenia miejsc pracy.

Chcemy być optymalnym miejscem, gdzie kreuje się i wspomaga procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, doprowadzając do zwiększenia konkurencyjności rynkowej naszych klientów.

Już dziś PPPT oferuje możliwość zlokalizowania inwestycji w dynamicznie rozwijającym się mieście o dużym potencjale gospodarczym
i kadrowym.

Całym zespołem PPPT S.A. dążymy do stworzenia naszym klientom możliwie najlepszych warunków do rozpoczęcia i rozwijania działalności gospodarczej. Dbamy również o przestrzeganie najnowszych standardów etycznych, zarówno wśród​ naszych pracowników jaki i klientów oraz partnerów biznesowych. Dlatego w czerwcu 2021 r. wdrożyliśmy "Kodeks etyki" obowiązujący w Grupie ORLEN.
_PPP-T_Schemat zgłaszania pytań, wątpliwości, naruszeń etyki.pdf_PPP-T_Schemat zgłaszania pytań, wątpliwości, naruszeń etyki.pdf
 
 

Marki Grupy ORLEN