Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Projekt kluczowy RPO WM
W dniu 23 grudnia 2010 r. Zarząd PPPT S.A. podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę dofinansowania projektu kluczowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Dzi​ałanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Projekt obejmuje stworzenie w ramach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego nowych obiektów kubaturowych, w których realizowane będą potrzeby obecnych i przyszłych inwestorów oraz partnerów Parku. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa kompleksu obiektów: Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów oraz Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów.


W celu zapoznania się z zakresem rzeczowym, celami i zasięgiem projektu kluczowego prosimy o przejście do opisu projektu w sekcji "projekt kluczowy RPO WM" umieszczonej w dolnej części witryny.
 
 

Marki Grupy ORLEN