Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Struktura akcjonariatu
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w
kapitale zakładowym
ORLEN Spółka Akcyjna 3.195.898 50%
Miasto Płock - Gmina Płock 3.195.898 50%
 
Kapitał zakładowy: 63.917.960,00 zł - opłacony w całości​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN