Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
O Płockim Parku Przemysłowo-Technologicznym

​​Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT) jest obszarem inwestycyjnym powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw jako wspólne przedsięwzięcie Miasta Płocka i ORLEN S.A. Władze samorządowe i kierownictwo Koncernu zdecydowały o wspólnej realizacji Parku stawiając mu za cel stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy.

PPPT oferuje swoim klientom około 60 hektarów skomunikowanych 
terenów inwestycyjnych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną, oraz atrakcyjne powierzchnie biurowe. Od 2014 i 2015 roku w ramach Parku funkcjonują nowe obiekty Centrum Usług Korporacyjnych oraz Laboratorium Centralnego, przeznaczone dla inwestorów oraz partnerów biznesowych i korporacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oferujących nowoczesne usługi dla biznesu oraz usługi badawczo-wdrożeniowe.

Jako instytucja otoczenia biznesu PPPT świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług
rozwojowych ​na rzecz wsparcia
i pobudzania przedsiębiorczości. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, 
przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R.​

 
 

Marki Grupy ORLEN