Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nagrody i wyróżnienia

Grunt na medal 2007 - pierwsze miejsce w województwie mazowieckim

10.04.2008 | Nagrody

Teren inwestycyjny Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego o powierzchni 110 ha, położony w obszarze stref III - VI, zajął pierwsze miejsce w województwie mazowieckim w ramach II Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2007 organizowanego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

W dniu 6 listopada 2007 roku przedstawiciele 16 zwycięskich gmin, odpowiednio dla każdego województwa, odebrali dyplomy honorowe i medale okolicznościowe z rąk Pana Marcina Korolca, Wiceministra Gospodarki. W imieniu Gminy Płock nagrody odebrali Pan Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem konkursu było zidentyfikowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i pozyskanie ich do bazy ofert inwestycyjnych PAIiIZ i regionów, a jednocześnie ułatwienie przyciągania inwestorów zagranicznych. Do konkursu przystąpiło 258 gmin z całej Polski, które nadesłały 407 ofert. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały 104 oferty, spośród których wyłonionych zostało 16 finalistów.

Dla finalistów konkursu zwycięstwo oznacza promocję terenu na forum międzynarodowym a w konsekwencji, większą szansę na przyciągniecie inwestycji zagranicznych do gminy i tym samym do Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Teren inwestycyjny Parku został zgłoszony do konkursu w lipcu 2007 roku. W dniu 11 września 2007 roku odbyła się wizytacja zgłoszonego terenu przez przedstawicieli PAIiIZ, Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. raz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 
 

Marki Grupy ORLEN