Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Opis programu PPPT

pppt-program-logo.jpgProgram PPPT to część szerokiej oferty Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Spółki Akcyjnej, w którego zakres wchodzą następujące usługi: informacyjne, szkoleniowe, doradcze, okołobiznesowe, finansowe i proinnowacyjne.


Celem Programu jest kompleksowa obsługa przedsiębiorstw, w tym MŚP, jak również profesjonalizacja usług mających na celu podniesienie kwalifikacji podmiotów współpracujących z PPPT i wspieranie ich rozwoju.   

Program ten jest rozwijany w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie klientów, jak i na podstawie analizy kierunków rozwoju rynku.

W rozwoju Programu uczestniczyć będą podmioty współpracujące z PPPT, tj. partnerzy biznesowi i jednostki otoczenia biznesu (IOB).

Program PPPT powstał jako rezultat realizacji projektu „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

logo-Ue-poziomo.PNG

 
 

Marki Grupy ORLEN