Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi finansowe

logo-Ue-poziomo.PNG

Regionalny Punkt Kontaktowy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

OPIS USŁUGI:
Poręczenie standardowe
okres poręczenia do 60 miesięcy
– do 1 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach obrotowych
– do 2 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia przy kredytach inwestycyjnych

Poręczenie pomostowe
Maksymalny okres poręczenia 12 miesięcy (przejściowe zabezpieczenie zobowiązań do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości)
– do 2 mln PLN – wartość jednostkowego poręczenia pomostowego

Poręczenia w przypadku leasingu
Poręczeniem mogą zostać objęte zobowiązania leasingowe do max. 80% kwoty zobowiązania, określonej jako tzw. wartość finansowania tj. wartość kupowanego przedmiotu leasingu netto pomniejszona o opłatę wstępną (udział własny przedsiębiorcy w transakcji).
Poręczenie nie obejmuje odsetek, wszelkiego rodzaju opłat i kosztów związanych z transakcją leasingową.
pakiet wadialny
stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca – maksymalna wartość pakietu wadialnego
 wynosi 1 mln PLN
jednostkowe poręczenie wadialne
udzielane w ramach pakietu wadialnego na okres
 do 90 dni, stanowiące równowartość 100% wysokości wadium przewidzianego w SIWZ –
maksymalna wartość jednostkowego poręczenia wynosi 500 tys. PLN"
 
 
 

Marki Grupy ORLEN