Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi okołobiznesowe

logo-Ue-poziomo.PNG

 

USŁUGA OKOŁOBIZNESOWA 1
Wynajem powierzchni biurowo-konferencyjnych

Kompleksowe zaspokajanie potrzeb biurowych i konferencyjnych z pełną obsługą techniczną.
Wynajem powierzchni biurowych i konferencyjnych.
OPIS USŁUGI:

Wyposażenie biurowe: krzesła, stół, szafa na dokumenty zamykana na klucz.
Sprzęt: komputer/laptop, telefon stacjonarny, aparat telefoniczny, dostęp do internatu, pakiet programu Microsoft Office

USŁUGA OKOŁOBIZNESOWA 2
Bieżąca ogólna obsługa przedsiębiorstw, w tym MŚP w obszarze działalności operacyjnej

Doradztwo w zakresie problematyki prawnej i okołobiznesowej o charakterze praktycznym oraz teoretycznym, tworzenie audytów i opinii w tym zakresie z wykorzystaniem wiedzy praktyczniej oraz również teoretycznej z wykorzystaniem autorytetów naukowych z zakresu prawa, zarządzania, bankowości oraz instytucji rynków pracy. Podejmowanie działań polegających na podnoszeniu wiedzy i użytkowej kultury prawnej  i biznesowej pracowników zleceniodawcy jak również Członków Zarządu, bądź partnerów biznesowych podmiotów. Oferta obejmuje wiedzę praktyczną, ale również dzięki kontaktom z instytucjami naukowymi możliwość wsparcia teoretyków prawa i biznesu- uznanych autorytetów naukowych.
Usługi obsługi działalności operacyjnej w szerokim wymiarze prawno-doradczym.
Bezpośrednio i on-line.
OPIS USŁUGI:
Stała współpraca, bieżące wsparcie odnoszące się do konkretnych zdarzeń.
Wymagania indywidualnie precyzowane po poznaniu charakteru zadania. W przeważającym wypadku nie są przewidywane jakiekolwiek wymagania w tym zakresie.

USŁUGA OKOŁOBIZNESOWA 3
Usługa obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym MŚP.

Doradztwo prawne, prowadzenie postepowań sądowych i administracyjnych, doradztwo prawne w podejmowaniu decyzji biznesowych, opiniowanie aktów prawnych, udział i prowadzenie negocjacji, usługi prawne świadczone zaradczo na wypadek wystąpienia zagrożeń. Edukacja i doradztwo prawnicze dla zarządu oraz pracowników podmiotów.
Kompleksowa obsługa prawna.
OPIS USŁUGI:
Stała obsługa prawna, jednorazowe doradztwo, bądź prowadzenie określonej sprawy, usługa na wypadek wdrażania planu naprawczego bądź eliminującego zagrożenie
Wymagania indywidualnie precyzowane po poznaniu charakteru zadania. W przeważającym wypadku nie są przewidywane jakiekolwiek wymagania w tym zakresie.


USŁUGA OKOŁOBIZNESOWA 4
Obsługa przedsiębiorstw, w tym MŚP w zakresie prawa pracy.

Doradztwo prawne, prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, z zakresu prawa karnego dotyczące tzw. przestępstw pracowniczych. Doradztwo w podejmowaniu decyzji o charakterze kadrowym i restrukturyzacji przedsiębiorstwa w zakresie kadrowym, opiniowanie aktów prawnych, udział i prowadzenie negocjacji, usługi prawne świadczone zaradczo na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym mobbingu. Powoływanie i prowadzenie komisji badających tematykę występowania mobbingu wraz z wnioskami dotyczącymi eliminacji zagrożeń, prowadzenie spotkań podwyższających świadomość prawną pracowników zmierzających do eliminowania zagrożeń mobbingowych. Ponadto oferta zawiera działania polegające na podnoszeniu wiedzy i użytkowej kultury prawnej pracowników zleceniodawcy.
Usługi obsługi prawnej i doradztwo z obszaru prawa pracy.
OPIS USŁUGI:
Bezpośrednio i e-usługa ze zdecydowanym wskazaniem na usługę bezpośrednią.
Stała obsługa prawna, jednorazowe doradztwo, bądź prowadzenie określonej sprawy (kompleksowa obsługa), usługa na wypadek wdrażania planu naprawczego bądź eliminującego zagrożenie.
Zakres usługi i rola doradcy będzie indywidualnie precyzowana po poznaniu charakteru zlecanego zadania. W większości przypadków nie są przewidywane jakiekolwiek wymagania w tym zakresie.


USŁUGA OKOŁOBIZNESOWA 5
Organizacja eventów

Usługa zapewniające organizację eventów okolicznościowych, mających charakter dla firmy promocyjny, integracyjny, marketingowy
Wynajem powierzchni, usługi cateringowe, usługi rezerwacji noclegów, usługi MICE
OPIS USŁUGI:
Przygotowanie szczegółowego briefu, projektu wydarzenia z wariantami, harmonogramem oraz budżetem, realizacji usługi z jej obsługą na miejscy, rozliczenie.
Usługa polegająca na organizacji eventów firmowych (konferencji , spotkań, pikników, sprzedażowych eventów, promocyjnych eventów, spotkań integracyjnych). Usługa zakresem obejmuje cały koncept wydarzenia ze szczegółowym scenariuszem po jego wykonanie oraz rozliczenie. W zależności od specyfiki wydarzenia może zawierać takie usługi jak: kreacja, usługi cateringowe, gastronomiczne, noclegowe, wynajem sal i terenów zielonych, zapewnienie oprawy artystycznej, sceny, nagłośnienia, transportu, dekoracji, obsługi logistycznej, obsługi recepcyjnej, organizacja zajęć outdoorowych, i wiele innych.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN