Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi informacyjne

logo-Ue-poziomo.PNG

Punkt informacyjny systemu wsparcia na rzecz przedsiębiorców (Usługa w ramach Programu PPPT)
Usługa informacyjna w zakresie:
- oferty Programu PPPT dla przedsiębiorców;
- rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (aspekt finansowy, prawny, relacje z administracją rządowa i samorządową, pomoc publiczna na prowadzenie działalności gospodarczej, oferta funduszy europejskich).
- dostępnych zachęt inwestycyjnych oraz form pomocy dla inwestorów (zwolnienia w podatku od nieruchomości, objęcie inwestycji statusem specjalnej strefy ekonomicznej),
- oferty wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi z funduszy publicznych,
- oferty produktowo-usługowej PKN ORLEN i GK ORLEN.
 
Usługa obejmuje następujące pakiety:
- udzielanie bieżących informacji,
- organizowanie wydarzeń informacyjnych (kongresy, konferencje, spotkania informacyjne),
- obsługa przedsiębiorcy w zakresie potrzeb informacyjnych w trybie on-line (korespondencja mailowa i newsletter).
 
Bieżące działania informacyjne oferowane bezpłatnie. W przypadku wydarzeń informacyjnych koszt odnoszony do skali i zakresu prowadzonych działań wyliczany ad hoc.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN