Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi proinnowacyjne

logo-Ue-poziomo.PNG

USŁUGA PROINNOWACYJNA 1
Strategiczna Agenda Badawcza (SAB)

Strategiczna Agenda Badawcza jest narzędziem, które znacząco podnosi poziom dojrzałości organizacji w zarządzaniu działalnością innowacyjną.
Forma usługi to ocena potrzeb technologicznych, promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych.

OPIS USŁUGI:
Strategiczna Agenda Badawcza jest zbiorem dokumentów, powstającym na bazie analizy danych strategicznych firmy, wniosków powstałych podczas cyklu warsztatów wewnętrznych i zewnętrznych oraz analizy trendów, który przedstawia potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju.

USŁUGA PROINNOWACYJNA 2
Technology Scouting

Proces obejmujący przygotowanie brifu problemu technologicznego oraz prezentację 10 wybranych technologii zgodnych z wypracowaną specyfikacją
Forma usługi to ocena potrzeb technologicznych
 i wdrażanie nowych technologii.
Proponujemy 3 rodzaje scoutingu: scouting ratunkowy, scouting inspirujący, scouting kierunkowy

OPIS USŁUGI:
Scouting Technologiczny to innowacyjny produkt dedykowany organizacjom, dla których obszar R&D jest jednym z kluczowych. W ramach Scoutingu Technologicznego zapewniamy funkcjonalne zdefiniowanie problemów technologicznych umożliwiające sięgnięcie po rozwiązania z innych branż. Efektem finalnym jest dostarczenie technologii z wypracowaną wspólnie specyfikacją.

USŁUGA PROINNOWACYJNA 3
Mapping/Mapowanie ekspertów

Mapowanie ekspertów to usługa z wykorzystaniem Mapy organizacji, czyli oprogramowania online, które pozwala na zebranie danych, ich wizualizację i analizę. Usługa pozwala firmom określić sieć organizacyjną i "profil sieciowy" każdego pracownika. Mapowanie jest innowacyjnym narzędziem partycypacyjnym, powstaje w wyniku współdziałania wszystkich pracowników. Mapowanie ekspertów pozwala ocenić jak wygląda przepływ wiedzy i współpraca pomiędzy działami firmy, grupami projektowymi, czy osobami o podobnych kompetencjach. Moduł analiz używający zaawansowanych algorytmów grafowych wskaże na sieci źródła wiedzy, brokerów informacji, nieodkryte talenty czy liderów współpracy.
W aplikacji proces przeprowadzania badań sieci organizacyjnych tworzonych na podstawie pytań ankietowych został zintegrowany z obszernym modułem wizualizacji sieci i analizy danych. Oprogramowanie zawiera wbudowane zestawy pytań ankietowych pogrupowane w schematy badań odpowiadające najczęściej spotykanym obszarom usprawnień funkcjonowania firmy jak np. zarządzanie widzą, struktura nieformalna, rotacja i fluktuacja kadry pracowniczej.
OPIS USŁUGI:
1. Kick-off meeting
2. Przeprowadzenie wdrożenia
3. Zebranie danych
4. Podsumowanie i  wnioski.
5. Indywidualny cosulting i dopasowanie  narzędzia do indywidulanych potrzeb firmy
w zależności od wielkości firmy

USŁUGA PROINNOWACYJNA 4
Total Innovation Audit (TIA)

TIA to kompleksowa analiza procesów stosowanych w tworzeniu innowacji, która ujawnia ukryty potencjał firmy. Pomaga w identyfikacji, kontroli i pokonaniu barier spowalniających zarówno proces tworzenia innowacji lub technologii, jak i czas wdrażania nowych produktów na rynek. Audyt jest punktem wyjściowym w opracowaniu właściwych mierników innowacyjności w celu systematycznej poprawy wydajności.

OPIS USŁUGI:
Procedura Total Innovation Audit opiera się na przeprowadzeniu osobistych wywiadów z pracownikami firmy. W pierwszej kolejności audytorzy rozmawiają z osobami, które tworzą i zarządzają systemem innowacji w organizacji oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie występujących w niej procesów. W następnym etapie przeprowadzane są wywiady z pracownikami – uczestnikami istniejących procesów. Otrzymane informacje od różnych uczestników, biorących udział w przebiegu tworzenia innowacji na różnych poziomach decyzyjności są zestawiane i porównywane ze sobą. Takie podejście pozwala uzyskać najbardziej wiarygodną informację i właściwie ocenić poziom innowacyjności.
USŁUGA PROINNOWACYJNA 5
Proinnowacyjne wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej i ochrony znaków towarowych.

CHARAKTER USŁUGI:
Doradztwo prawne, prowadzenie postepowań sądowych i administracyjnych, postępowanie związane z rejestracją, doradztwo w podejmowaniu decyzji biznesowych, opiniowanie aktów prawnych, udział i prowadzenie negocjacji, edukacja i doradztwo prawnicze dla zarządu oraz pracowników podmiotów.

OPIS USŁUGI:
Wymagania będą indywidualnie precyzowane po poznaniu charakteru zadania. W przeważającym wypadku nie są przewidywane jakiekolwiek wymagania w tym zakresie.
W przypadku świadczenia stałej obsługi istnieje konieczność udzielenia pełnomocnictwa ogólnego w tym zakresie, zaś w przypadku prowadzenia pojedynczej sprawy o charakterze sądowym bądź też w razie jednorazowego udziału w negocjacjach wymagane udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.
 
USŁUGA PROINNOWACYJNA 6
Design Thinking  - Kreacja innowacyjnych produktów, usług lub procesów przy wykorzystaniu narzędzi Design Thinking.

OPIS USŁUGI:
Design Thinking to nowe podejście do tworzenia innowacyjnych produktów, usług lub procesów.
W procesie Design Thinking wspieramy rozwój m.in. biznesu przez innowacje, projektując rozwiązania zorientowanych na użytkownika. Jest to również idealna metoda do budowania zaangażowanych zespołów.
Usługa skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców ( w tym MMŚP), Instytucji ( w tym jednostek samorządu terytorialnego)  oraz organizacji pozarządowych.
W ramach powyższej usługi mogą być realizowane również działania jak wsparcie projektów B+R, w tym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, funduszy gwarancyjnych dla wsparcia innowacyjnych firm, wsparcie rozwoju otwartych innowacji, stymulowanie współpracy z biznesem, rozwój i profesjonalizację usług instytucji otoczenia biznesu, wsparcie rozwoju klastrów, przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych, wsparcie innowacji społecznych.
Kontakt : Marzena Kapuścińska,  tel. 243644530.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN