Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Praca w ELEKTROBUDOWA - Projektant w branży elektrycznej

15-05-2020  

ELEKTROBUDOWA SA spółka notowana na GPW w Warszawie, istniejąca od 1953 roku jest wiodącym wykonawcą robót elektrycznych oraz dostawcą aparatury rozdzielczej średnich i niskich napięć. Od wielu lat zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na rynku produkcji i usług elektroenergetycznych w Polsce. Aktualnie Firma poszukuje Projektanta w branży elektrycznej.

Stanowisko: Projektant w branży elektrycznej ​(Nr ref. PBE/202001)
Miejsce pracy: Płock
Region: mazowieckie

 

Główne zadania:
samodzielnie przygotowanie dokumentacji projektowej, warsztatowej i technicznej,
- dobór urządzeń elektroenergetycznych, osprzętu, obliczanie wymaganych parametrów technicznych,
- uzgadnianie opracowanej dokumentacji z innymi branżami i właściwymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją wykonanej dokumentacji,
- analizowanie zapytań ofertowych wraz z materiałami przetargowymi,
- wykonywanie wizji lokalnych na obiektach przemysłowych i ocena rzeczywistych warunków wykonywania i zakresów prac projektowych,
- przygotowanie specyfikacji materiałowych i przedmiarów robót,
- analiza dokumentacji projektowych w celu optymalizacji rozwiązań technicznych,
analiza ofert dostawców i podwykonawców, sprawdzanie kompletności ofert i zgodności ze standardami i wymogami technicznymi,
- uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach technicznych z klientami,
- wykonywanie szczegółowych opisów technicznych zastosowanych rozwiązań technicznych na podstawie wstępnych wytycznych SIWZ klienta.

 

 Oczekiwania:

- umiejętność posługiwania się MS Office - Excel, Word,
- biegła znajomość programów: AutoCAD lub Eplan, lub DesignCAD, lub pokrewnych wspomagających projektowanie,
- wykształcenie techniczne, wyższe (elektryk), preferowane specjalizacje: aparatura elektroenergetyczna, energetyka, elektroenergetyka lub pokrewne,
- minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania,​
- umiejętność doboru aparatury elektroenergetycznej na podstawie wytycznych technologicznych,
- umiejętność tworzenia specyfikacji materiałowej, przedmiarów,
- umiejętność analizy i tworzenia dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych i powykonawczych - schematy obwodowe,
- znajomość budowy i sposobów doboru urządzeń elektroenergetycznych stosowanych w przemyśle (napędy, transformatory, aparatura łączeniowa, linie zasilające niskiego i średniego napięcia),
- znajomość budowy, zasad działania i doboru rozdzielni niskiego i średniego napięcia, GPZ, układów zabezpieczeń stosowanych w elektroenergetyce,
- znajomość topologii, struktur systemów sterowania i nadzoru elektroenergetycznego na bazie PLC, układy SCADA,
- znajomość rynku dostawców urządzeń elektroenergetycznych,
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
- mile widziane uprawnienia SEP (E lub D),
- prawo jazdy kat. B.

 

Zapewniamy:

- zatrudnienie na umowę o pracę w stabilnej firmie, będącej liderem w branży elektroenergetycznej,
- pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i rekreacji w tym Karty Multisport, prywatna opieka medyczna w sieci Medicover, możliwość dodatkowego ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży, bony na Święta 

​​​

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacyjnego dostępne są na stronie internetowej Firmy pod adresem: https://www.elektrobudowa.pl/pl/kariera/oferty-pracy/212


Firma informuje, że odpowiada tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna dla osoby wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku z prowadzoną rekrutacją - spełnienie obowiązku informacyjnego


Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Elektrobudowa SA z siedzibą w Katowicach, moich
danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu
przeprowadzenia rekrutacji na to stanowisko”.
„Wyrażam ponadto zgodę na przetwarzanie przez Spółkę Elektrobudowa SA z siedzibą w Katowicach
moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych
w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres 5 lat”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem podanych danych osobowych jest: ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, z siedzibą
w atowicach, przy ulicy Porcelanowej 12, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny
pod nr 32 25 90 100, e-mail: rodo@elbudowa.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zakresie danych zawartych
w aplikacji (CV) w celu uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji na to stanowisko
oraz w razie wyrażenia zgody na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 5 lat. (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Dane osobowe kandydatów nie są udostępniane innym podmiotom.

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich
sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia)
oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, (tj. do dnia
25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu
będącego jego następcą).

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
udostępnionych danych osobowych. W przypadku wycofania zgody przed realizacją procesu
rekrutacji lub w trakcie realizacji, wycofanie zgody będzie wiązało się z brakiem możliwości
uwzględnienia Pani/Pana aplikacji w procesie rekrutacji i zostanie potraktowane jako rezygnacja
z ubiegania się o zatrudnienie na stanowisko objęte procesem rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji
objętych udzieloną zgodą.

Wycofanie zgody polega na skierowaniu do ELEKTROBUDOWY SA wiadomości w formie papierowej
lub elektronicznej, analogicznie do tego w jaki sposób zostały przez Pan/Panią przesłane dokumenty
aplikacyjne, z wyraźnym wskazaniem w treści dokumentu informacji o wycofaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych przesłanych w dokumencie aplikacyjnym.

​​

Powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN