Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Park rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Łódzkim

22-10-2019  

W dniu 21 października 2019 r. rozpoczęła się oficjalna współpraca Uniwersytetu Łódzkiego z Płockim Parkiem Przemysłowo Technologicznym S.A. Umowa ramowa została podpisana przez prof. zw. dr hab. Antoniego Różalskiego, Rektora Uniwersytetu Łódzkiego i Panią Joannę Olejnik – Prezesa Zarządu PPPT oraz Panią Magdę Dudę – Wiceprezesa Zarządu PPPT.

PPPT świadczy na rzecz swoich partnerów i inwestorów szeroką gamę usług rozwojowych mających na celu wsparcie i pobudzanie przedsiębiorczości. Celem założycieli Parku - władz samorządowych i kierownictwa PKN ORLEN jest m.in. stymulowanie rozwoju wiedzy i nauki, kreowanie innowacji, wdrażanie projektów B+R, oferowanie korzyści biznesowych oraz dążenie do tworzenia w Płocku nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Poprzez współpracę z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, przedsiębiorcami, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami międzynarodowymi Park buduje silną sieć kooperacji oraz wspiera i inicjuje działalność B+R.

W podpisanym Porozumieniu Uniwersytet Łódzki i PPPT określiły konkretne obszary i kierunki współpracy, m.in. takie jak wspólna ewaluacja innowacyjnych rozwiązań, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych oraz transfer wiedzy. Strony Porozumienia zadeklarowały również chęć do prowadzenia działań zmierzających do wzmocnienia współpracy i wzajemnego potencjału poprzez pozyskiwanie i wspieranie kontaktów integrujących środowisko nauki z biznesem, jednostkami badawczo-rozwojowymi, instytucjami samorządowymi i rządowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego.

Przedstawiciele PPPT odwiedzili również Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie odbyło się spotkanie z dziekanem Wydziału Zarządzania, prof. Tomaszem Czaplą oraz Pełnomocnikiem Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Kontaktów z Otoczeniem, prof. Jakubem Marszałkiem, w celu przedstawienia oferty Wydziału zakresu usług skierowanych do biznesu.

Współpracę zainicjowało i koordynuje Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (CTT UŁ). Celem CTT UŁ jest komercjalizacja nauki i technologii a misją zaś zapewnienie koordynacji działań w zakresie aplikacji innowacyjnych pomysłów w środowisku naukowym, biznesowym i w sferze publicznej, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej.​

​​​

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN