Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaprasza na studia.

01-07-2019  

 

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną jednostką Politechniki Warszawskiej – największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne PW:
• Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
• Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

W ofercie Uczelni znajdują się studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach:
• BUDOWNICTWO w specjalności Budownictwo ogólne, Konstrukcje budowlane oraz Budownictwo ogólne
• INŻYNIERIA ŚRODOWISKA w specjalności Instalacje i sieci sanitarne
• MECHANIKA I BUDOWA MASZYN w specjalności:  Inżynieria przemysłowa, a także Systemy mechaniczne i energetyczne
• TECHNOLOGIA CHEMICZNA w specjalności:  Technologia tworzyw sztucznych, Technologia produktów naftowych oraz Technologia petrochemiczna
• EKONOMIA w specjalności: Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia menedżerska

Uczelnia prowadzi powyższe studia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
Ponadto PW Filia w Płocku oferuje również studia doktoranckie, a także podyplomowe takie jak:
• Logistyka w Przedsiębiorstwie
• Materiały Polimerowe
• Informatyzacja Technologii Chemicznej
• Ropa Naftowa i Produkty Naftowe
• Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.pw.plock.pl

 

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN